• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Організація роботи школи

Організація роботи школи

Школа розташована за адресою:
м-н Ювілейний, м.Куп’янськ
Тел. 5-74-55

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2014/2015 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується 29 травня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня до 26 грудня 2014 року,

ІІ семестр – з 12 січня до 29 травня 2015 року.

Орієнтовні терміни канікул:

осінні: 27 жовтня – 2 листопада 2014 року

зимові: 29 грудня 2014 року – 11 січня 2015 року;

весняні: 23 – 29 березня 2015 року.

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників щколи:

початкової - 12 – 21 травня 2015 року;

основної - 1 – 8 червня 2015 року;

старшої - 22 – 28 травня 2015 року

Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, зі змінами (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.12.2014 за № 1237/18532)

У 2014/2015 навчальному році передбачається проведення державної підсумкової атестації для учнів 4-х класів у вигляді контрольних робіт з трьох предметів: читання, української мови та математики.

Державну підсумкову атестацію для учнів основної та старшої школи передбачається провести у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та з предмета за вибором учнів (11 клас) чи школи (9 клас) за завданнями розробленими загальноосвітнім закладом.

Вручення документів про освіту відбудеться орієнтовно для випускників 9-х класів 10-11 червня, 11-х класів – 30-31 травня.

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 820 до 1500. Упродовж навчального дня проводяться дві великі перерви по 20 хвилин: з 1000 до 1020; з 1105 до 1125.

Режим роботи школи – п’ятиденний. Школа працює в одну зміну.

Гранична наповнюваність класів і тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Навчально-виховна діяльність здійснюється відповідно до навчальних програм, які забезпечують виконання інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану школи, що рекомендовані до використання у загальноосвітніх навчальних закладах Міністерством освіти і наіки, молоді та спорту України.

Циклограма дня

Початок занять - 08.20

Кінець роботи - 18.00

Тривалість уроку :

1 класи – 35 хвилин

2-4 класи - 40 хвилин

5-11 класи - 45 хвилин

Розклад дзвінків:
1 класи 2 – 4 класи 5 – 11 класи
1 урок 08.20 – 08.55 08.20 – 09.00 08.20 – 09.05
2 урок 09.15 – 09.50 09.15 – 09.55 09.15 – 10.00
3 урок 10.20 – 10.55 10.20 – 11.00 10.20 – 11.05
4 урок 11.25 – 12.00 11.25 – 12.05 11.25 – 12.10
5 урок 12.20 – 12.55 12.20 – 13.00 12.20 – 13.05
6 урок 13.15 – 14.00
7 урок 14.10 – 14.55
Індивідуальні та групові заняття, Факультативи, гуртки, спортивні секції 14.00 – 18.00

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку для працівників

Куп’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4

імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина

Куп’янської міської ради Харківської області

І. Загальні положення

1. Відповідно до конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості і не нижче встановленого державного мінімального розміру. В навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників закладів освіти, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах. Зазначені норми закріплені в Типових правилах внутрішнього розпорядку, відповідно до яких трудові колективи або уповноваженого ними органу і профспілкового комітету свої правила внутрішнього розпорядку.

3. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник закладу освіти в межах наданих йому вповноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників

1. При прийнятті на роботу власник або уповноважений ним органом (керівник) зобов’язаний вимагати від особи, що працевлаштовується:: подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред’явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав – учасниць СНД, пред’являють військовий квиток. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника. Особи, які приймаються на роботу в дитячі заклади освіти, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

2. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством. (Пункт 6 змінено: наказ МОН № 73 від 10.04.2000р.)

3. На виконання Закону України «Про захист персональних даних», прийнятих Верховною Радою України 01.06.2010р. № 2297-VІ розголошення персональних даних працівників школи категорично заборонено. Документи з персональними даними працівників в школі повинні надійно зберігатися.

4. Посади педагогічних працівників заміщується відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 5 серпня 1993 року № 293.

5. Працівники закладу та установ освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

6. Прийняття на роботу педагогічних працівників оформлюється наказом міського відділу освіти за поданням адміністрації школи. Наказ відділу освіти дублюється наказом по школі. Прийняття на роботу працівників обслуговуючого персоналу оформляється наказом по школі.

7. На осіб, які працювала понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих хто працює за сумісництвом, Туво книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладах і установах освіти. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника закладу освіти.

8. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його правила і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівникам з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

9. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умови, передбаченими в контракті.

10. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.

11. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника закладу освіти.

12. Керівник зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з них розрахунок відповідно до чинного законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись відповідно до оформлення чинного законодавства із посиленням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. Основні правила та обов’язки працівників

1. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічних ініціатив;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікацій і перепідготовку.

2. Працівники закладу освіти зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статут закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбаченні відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей дошкільного віку, учнів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу. Працівники дошкільних і середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів в установлені строки повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.

3. Педагогічні та наукові працівники навчально-виховних закладів повинні:

а) забезпечувати умови для засвоєння учнями програми на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

д) додержуватися педагогічної етики, моралі, пожати гідність дитини, учня;

е) захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати шкідливим звичкам;

ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

4. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями чи положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно – кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти та умови контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

ІV. Основні обов’язки власника або уповноваженого ним органу

1. Власник або уповноважений ним орган (керівник) закладу освіти зобов’язаний

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до їх відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращій досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

г) організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

д) укладати і розкривати угоди, контракти з керівниками підрозділів, педагогічними та науковими працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293;

е) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

є) надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток; ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для використання працівниками трудових обов’язків;

и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитися до повсякденних потреб працівників закладу освіти, студентів, аспірантів, учнів і слухачів, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

і) організовувати харчування учнів і працівників закладу освіти;

ї) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу;

к) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для збереження верхнього одягу працівників закладу освіти, учнів.

V. Робочий час і його використання

1. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними даними. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього розпорядку або графіка змінності, які затверджує керівник закладу з додержання тривалості робочого тижня. П’ятиденний робочий тиждень встановлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевими органами виконавчої влади. В межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні виконувати всі види навчально-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану і плану науково-дослідницької роботи. Час роботи вчителів регламентується розкладом уроків кожного окремого працівника. Вчитель зобов’язаний приходити на роботу за 15 хвилин до початку уроків мати календарні плани з предмету, конспекти уроків передбачених розкладом уроків. Участь у роботі педагогічних рад, методичних об’єднань, нарадах при директорові та його заступниках обов’язкова для всіх педагогічних працівників.

Встановити режими роботи школи:

Початок роботи – 800 год.

Перерва на обід – 12-1230 год.

Час закінчення роботи - 1630

Нічні сторожі працюють за окремим графіком, який щомісячно затверджується директором школи та погоджується з профспілковим комітетом школи. Час проведення позакласних заходів, гуртків за інтересами та затверджується директором школи. Проведення будь-яких заходів, що регламентовані розкладом уроків, розкладом роботи гуртків та спортивних секцій, та не погоджені з директором школи вважаються порушенням трудової дисципліни.

2. У разі відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

3. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремим працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (керівника) закладу освіти з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Працівники цієї категорії залучаються до роботи в загальновстановлені вихідні та святкові дні. Цей час включається в місячну норму робочого часу Вихідні дні передбачаються для них графіком роботи. Робота в святкові дні оплачується в цьому випадку в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад місячний оклад (ставку). На бажання працівника, який працює в святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

4. Керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом. Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучитись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

5. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

6. Робота органів самоврядування закладу освіти регламентується Положеннями про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та Статутом.

7. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік. Надання відпустки керівнику закладу освіти оформлюється наказом відповідного органу державного управління освітою, а іншим працівникам – наказом навчально-виховного закладу. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпуски працівникам, молодших вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпуску у зв’язку з шкідливими умовами праці.

8. Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов’язків;

9. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом.

VІ. Заохочення за успіхи в роботі

1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних знань, відзначення державними преміями, знаками грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також переваги при просуванні на роботі. Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносіться до трудової книжки працівника.

VІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплін не стягнення застосовується органом, якому дано право прийняти на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

2. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу у підрозділах закладу освіти – без попередньої згоди відповідного профспілкового органу в закладі освіти; профорганізатори – органу відповідного профспілкового об’єднання.

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладне пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

3. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

4. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядження) і повідомляється працівникові під розписку.

5. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде підданого новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовується. Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

Кiлькiсть переглядiв: 265