РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5-6-х класів з українською мовою навчання

і вивченням мови національної меншини

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А 5-Б 6-А 6-Б
Інваріантна складова
Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5 3,5+1 3,5+1
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 3 2 2
Російська мова 2 2 2 2
Світова література 2 2 2 2
Історія України (Вступ до історії) 1 1 - -
Інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». - - 2 2
Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Математика 4+0,5 4+0,5 4+1 4+1
Природознавство 2 2 - -
Біологія - - 2 2
Географія - - 2 2
Трудове навчання 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1
Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
РАЗОМ 28,5+1 28,5+1 30,5+2 30,5+2
Варіативна складова 1,5 1,5 1,5 1,5
Додаткові години на предмети інваріантної складової - - - -
Курси за вибором 1 1 1 1
Подорж у світ економіки (35 годин) 1 1 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 28 28 31 31
Факультативи 0,5 0,5 0,5 0,5
Православна культура Слобожанщини 0,5 0,5 0,5 0,5
Усього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 28+3 31+3 31+3

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для учнів 7-9-х класів з українською мовою навчання

з вивченням російської мови

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
7-А 7-Б 8-А 8-Б 9
Інваріантна складова
Українська мова 3 3 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 3 2 2 2
Російська мова 1,5 1,5 2 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Світова література 2 2 2 2 2
Історія України 1 1 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1
Правознавство (практичний курс) - - - - 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1 -
Образотворче мистецтво 1 1 - - -
Художня культура - - - - 1
Алгебра 2,5 2,5 2 2 2
Геометрія 1,5 1,5 2 2 2
Біологія 2 2 2 2 3
Географія 2 2 1,5 1,5 1,5
Фізика 1 1 2 2 2
Хімія 1 1 2 2 2
Трудове навчання 2 2 2 2 1
Інформатика - - - - 1
Основи здоров’я 1 1 0,5 0,5 0,5
Фізична культура 2 2 3 3 3
РАЗОМ: 30,5 30,5 30,5 30,5 32,5
Варіативна складова 0,5 0,5 3,5 3,5 1,5
Курси за вибором (спецкурси) - - 1 1 1
Харківщинознавство (34 години) - - 1 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 31 31 33 33 33
Індивідуальні заняття - - 0,5 0,5 -
Українська мова - - 0,5 0,5 -
Факультативні курси 0,5 0,5 2 2 0,5
Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя - - 0,5 0,5 0,5
Психологія. Настає час вибору - - 1 1 -
Православна культура Слобожанщини 0,5 0,5 0,5 0,5 -
Усього (без урахування поділу класів на групи) 31 31 34 34 34

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10-11-х класів з українською мовою навчання
(універсальний профіль)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
10 11
Інваріантна складова
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 3
Світова література 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство економіка людина і світ 1 -
- 1
- 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Алгебра і початки аналізу 2 3
Геометрія 2 2
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 3 3
Хімія 1 2
Екологія - 0,5
Технології 1 1
Інформатика 1 2
Фізична культура 2 2
Захист Вітчизни 1,5+0,5 1,5+0,5
РАЗОМ 29,5+0,5 32,5+0,5
Варіативна складова 8 5
Додаткові години на предмети інваріантної складової - -
Курси за вибором (спецкурси) 2,5 1
Методи розв’язування задач з кінематики, динаміки та законів збереження (35 години) 1 -
Українознавство (34 години) 1 1
Країни Європи на політичній карті світу (17 годин) 0,5
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Індивідуальні заняття 3,5 1,5
Українська мова 1 0,5
Алгебра і початки аналізу 1 0,5
Хімія 1 0,5
Історія України 0,5 -
Факультативні курси 2 2,5
Захисти себе від ВІЛ 1 -
Здоров’я людини - 1
Астрономія. Основи практичної астрономії - 0,5
Фізика. Методи розв’язування задач з термодинаміки та електродинаміки - 1
Економіка. Україна і світовий ринок 0,5 -
Географія. Майбутнє мого краю у дзеркалі глобальних проблем 0,5 -
Усього (без урахування поділу класів на групи) 38 38
Кiлькiсть переглядiв: 168