РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 4-х класів з української мовою навчанняз вивченням російської мови


Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
4-А 4-Б
Інваріантна складова
Українська мова 3+1 3+1
Українська мова (читання) 2+1 2+1
Російська мова 2 2
Іноземна мова (англійська) 2 2
Математика 4 4
Я і Україна: Природознавство Громадянська освіта - -
1 1
1 1
Музика 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Трудове навчання (художня праця) 1 1
Фізична культура 3 3
Основи здоров’я 1 1
РАЗОМ 19+3+2 19+3+2
Варіативна складова 1 1
Додаткові години на предмети інваріантної складової - -
Курси за вибором 1 1
Логіка (34 годин) 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 23 23
Усього (без урахування поділу класів на групи) 25 25
Граничний обсяг домашніх завдань 90 хв. 90 хв.
Кiлькiсть переглядiв: 155