РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1-3-х класів з української мовою навчання з вивченням російської мови

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б
Інваріантна складова
Українська мова (навчання грамоти) 7 7 - - - -
Українська мова - - 3,5 3,5 3,5 3,5
Літературне читання - - 3,5 3,5 3,5 3,5
Російська мова 2 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 1 1 2 2 2 2
Математика 4 4 4 4 4 4
Природознавство 2 2 2 2 2 2
Я у світі - - - - 1 1
Музичне мистецтво 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5
Образотворче мистецтво 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5
Інформатика - - 1 1 1 1
Трудове навчання 1 1 1 1 1 1
Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3
РАЗОМ 19+3+1 19+3+1 21+3+1 21+3+1 22+3+1 22+3+1
Варіативна складова - - - - - -
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової - - - - - -
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20 22 22 23 23
Усього (без урахування поділу класів на групи) 23 23 25 25 26 26
Кiлькiсть переглядiв: 126