Робочий навчальний план
Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина
Куп’янської міської ради Харківської області
на 2014/2015 навчальний рік


І. Загальні засади

Робочий навчальний план Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина на 2014/2015 навчальний рік розроблено на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», ДСан ПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року № 229/6517, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2012 року №1482/21794, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 №732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 «Про Типові навчальні плани початкової школи», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», наказу Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 № 132 « Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 року № 409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту від 03.04.2012 № 409», наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню», зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572», наказу Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 № 504», листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів і структуру 2014/2015 навчального року», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», Статуту Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області, затвердженого рішенням ХХІV сесії Куп’янської міської ради VІ скликання від 01.06.2012 № 737- VІ.

Діяльність Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області у 2014/2015 навальному році здійснюється за Типовими навчальними планами:

- у початкових класах:

1-3-х класах – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 2);

4-х класах – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (додаток 2).

- в основній школі:

5-6-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту від 03.04.2012 № 409» (додаток 12);

7-9-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів12-річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 № 132 « Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» (додаток 2);

- у старшій школі (10-11-х класах) – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834».

Учні школи навчаються в одну зміну.

В закладі скомплектовано 19 класів (1-4 класи – 9 класів, 5-11 класи – 10 класів).

Допрофільне навчання забезпечується шляхом введення до робочого навчального плану школи на 2014/2015 навчальний рік факультативного курсу «Настає час вибору» у 8-х класах.

Учні 10-11-х класів навчаються за універсальним профілем, за програмами академічного рівня.

Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.
Кiлькiсть переглядiв: 146