Пріоритетні напрямки роботи школи
у 2014/2015 навчальному році

Враховуючи вищезазначене, з метою подальшого вдосконалення роботи закладу освіти, підвищення рівня та результативності методичної, навчальної та виховної роботи, діяльність педагогічного колективу в наступному 2012/2013 навчальному році спрямувати на реалізацію таких пріоритетних напрямків:

· Реалізацію основних положень Національної доктрини розвитку освіти, Закону України №2442-VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

· Забезпечення особистісної орієнтації змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів;

· Забезпечення доступності якісної освіти;

· Збереження життя і здоров’я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;

· Подальшу інформатизацію навчально-виховного процесу;

· Забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп. Створити належні умови для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеню та 10-х класів – у школі ІІІ ступеня;

· Виконання конституційних вимог щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти і положень Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12.04. 2000 № 646;

· Виконання у повному обсязі ст. 5 Закону України “Про охорону дитинства”.

· Підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня;

· Вдосконалення організаційно-методичної роботи у підготовці та участі випускників 2011 року в ЗНО, спрямувавши її на позитивний результат;

· Спрямування роботи на збереження контингенту дітей, що мають високий рівень інтелектуального розвитку та забезпечення їм відповідних умов для навчання та виховання;

· Сприяння втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій, працювати з метою насичення інноваційного освітнього простору;

· Вивчення і узагальнення ефективного педагогічного досвіду учителів;

· Продовження створення шкільним методкабінетом банку освітніх технологій, прогресивного педагогічного досвіду, нормативно-правових документів, систематизація всіх матеріалів;

· Забезпечення якісного допрофільного і профільного навчання учнів;

· Поширення моніторингу на всі напрямки навчально-виховного проуесу;

· Забезпечення 100% оволодіння педагогічними працівниками ІКТ;

· Всю навчально-виховну роботу спрямувати на розвиток творчої особистості шляхом підвищення ефективності індивідуальної роботи з учнями різного інтелектуального розвитку та дітьми, які потребують постійного педагогічного впливу і корекції, скоординувавши його із психологічною службою міськво.

· Продовження роботи по формуванню в учнів навичок здорового способу життя та їх збереження, створивши умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному таборі з денним перебуванням;

· Підпорядкування всієї навчально-виховної роботи на формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, гордості та поваги до Батьківщини, національних символів та святинь;

· Спрямування виховного процесу на покращення змісту правової освіти, здорового способу життя та застереження дітей від травматизму.

· Забезпечити організацію якісного дозвілля учнів після навчального процесу (організація груп подовженого дня або клубів дозвілля за бажанням батьків).

Виходячи із вищезазначеного, дирекція школи, методична рада, педагогічний колектив школи вважають доцільним у 2012/2013 навчальному році працювати над реалізацію таких навчально- методичних проблем

Педагогічна проблема:

“Реалізація особистісно орієнтованої системи навчання через формування ключових компетенцій учнів на основі використання методів активного навчання та виховання”

Методична проблема:

«Формування професійної мобільності педагогічних працівників школи в умовах багатовекторної системи неперервної освіти»

Виховна проблема:

“Виховання творчої особистості, наділеної естетичними смаками, інтелектуальною та етичною культурою”

Кiлькiсть переглядiв: 318