Особливості роботи шкільної бібліотеки щодо формування особистості сучасного учня

Вивчення, формування та задоволення
читацьких потреб у книгах і інформації.

Організація бібліотечного обслуговування,
популяризація бібліотеки

Основнi завдання i напрямки дiяльностi шкiльної бiблiотеки:

Орієнтуючись на національну доктрину розвитку освіти в Україні в XXI столітті визначено, що головною метою української освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості.

Виходячи з цього, діяльність бібліотеки спрямована на реалізацію наступних завдань:

- сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;

- інформаційне забезпечення програмних та факультативних знань, самоосвіти школярів;

- виховання в учнів інформаційної культури, постійного прагнення до пошуку інформації, формування навичок систематизації та особистої оцінки інформації;

- навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів;

- виховання мислячого, вдумливого, грамотного книго користувача;

- всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів;

- створення комфортного бібліотечного середовища;

- реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні носії інформації, так і сучасні мультимедійні технології;

- тісна співпраця з педагогічним колективом у вирішенні проблемної теми «Формування організаційно-функціональної системи інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів в умовах профільного навчання»;

- опрацювання питання «Формування в читачів бібліотеки позитивної мотивації до читання».

Діяльність шкільної бібліотеки у 2014-2015 навчальному році буде здійснюватись за напрямками:
- Формування та збереження книжкових фондів.
- Організація та ведення довідково-пошукового апарату.

Кiлькiсть переглядiв: 155