ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

Як зазначено у частині четвертій статті 13 БКУ, власні надходження у вигляді благодійних внесків використовуються на організацію основної діяльності бюджетних установ.

Відповідно до пункту 2 Порядку № 1222, благодійні внески можуть надаватися у грошовій формі, а також як товари, роботи, послуги. Кошти, отримані загальноосвітнім навчальним закладом у вигляді благодійних внесків, мають використовуватися за напрямами видатків, визначеними благодійником. Проте якщо благодійником конкретні цілі використання ко¬штів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником навчального закладу відповідно до першочергових потреб, пов'язаних винятково з основною діяльністю закладу.

Головним розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів (відповідним органам управління освітою), у підпорядкуванні яких є загальноосвітні навчальні заклади, рекомендовано:

• забезпечити державну реєстрацію як юридичної особи загально¬освітніх навчальних закладів, які прийняли рішення щодо відкриття в органах Державного казначейства реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків;

• складення кожним загальноосвітнім навчальним закладом (незалежно від того, веде він бухгалтерський облік самостійно чи обслуговується централізованою бухгалтерією) індивідуального кошторису та плану спеціального фонду за кожною виконуваною ним бюджетною програмою (функцією);

• внесення відповідними органами управління освітою змін до статутів загальноосвітніх навчальних закладів у частині можливості самостійного ведення бухгалтерського обліку та визначення вичерпного переліку повноважень керівників загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема щодо розпорядження майном і коштами (зокрема благодійними внесками).

Висновки:
1. Всі благодійні внески накопичуються на спецрахунках.
2. В умовах централізованої бухгалтерії можливо два варіанти спецрахунків. Перший, коли школа самостійно відкриває спеціальний реєстраційний рахунок у відділенні Державного казначейства тоді право першого підпису на платіжних документах має керівник закладу, а другу – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії. Другий варіант, коли школа використовує спецрахунок централізованої бухгалтерії відділу освіти де благодійні внески, що надходять до навчального закладу, накопичуються на цьому загальному спецрахунку з обліком надходжень від окремих навчальних закладів. Надходження і використання коштів спецрахунків регламентується відповідним кошторисом. На мій погляд, можливо він є і хибним, кращий варіант це той при якому в школі є своя бухгалтерія, самостійний рахунок у казначействі. Це такі переваги як:

• чітка та своєчасна реєстрація надходжень і видатків благодійних внесків;

• підвищення оперативності при розв’язанні нагальних фінансових проблем, що виникають у закладі практично щоденно.

В школі склалась певна система залучення й використання позабюджетних надходжень.

Це оренда вільних приміщень, а саме: малої спортивної зали для занять спортивного клубу «Шокотан»; буфета для обслуговування учнів школи; кімнати для ксерокопіювання та продажу канцелярських товарів; кімнати для розміщення міської бібліотеки.

Надання додаткових освітніх послуг, а саме:

- група ГПД «Дозвілля» для 1 класів;

- додаткові заняття з англійської мови для учнів початкових класів.

Але, доходи від оренди, в основному, йдуть на виплату комунальних послуг (електроенергія, тепло). Тобто ми допомагаємо міському бюджету. Доходи від надання додаткових освітніх послуг в основному витрачаються на заробітну плату вчителів та вихователів. Зиск для школи від цієї діяльності мінімальний. Батьківські грошові та матеріальні пожертви становлять основну статтю позабюджетних доходів. Але й тут є багато проблем. Ми працюємо на грані ризику. Створення громадської організації, що можливо відрегулювала б це питання не було підтримане батьківською громадою. Найкращим виходом з цього, на мій погляд, було б переведення децентралізація бухгалтерії та повернення бухгалтерів до шкіл. Вважаю,що відновлення інституту шефської допомоги те ж сприяло б покращенню фінансового стану шкіл.

Кiлькiсть переглядiв: 210